Şirket Bilgileri

Sicil No: 770162

Ticaret Ünvanı
KULEMAK ASANSÖR
İNŞAAT SANAYİ ve DIŞ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi ile sicil numarası yukarıda yazılı bulunan şirketin Üsküdar 20.Noterliğinden 02.12.2011 tarih 7864 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ile ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 12.12.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.